Fåröakademien är en sammanslutning av svenska författare som vill främja inte bara den svenska litteraturen utan också dess tillkomst genom att verka för utveckling av den kreativa skrivprocessen och de möjligheter som möten mellan författare utgör. Fåröakademien består av 34 ledamöter från hela landet men har sitt säte på Fårö, Gotland, där också en årlig sammankomst genomförs. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där regelbundna uppdateringar publiceras från våra olika aktiviteter.


Fåröakademiens styrelse 2024
Britta Sjöström, ordförande  (stol 30)
Susanna Ekström, vice ordförande (stol 19)
Öyvind Vågen, sekreterare (stol 24)
Camilla Danilda, kassör (stol 12)
Jessica Andersson Lübcke, ledamot (stol 23)
Peter Bergström, ledamot (stol 29)

Övriga områden:
Medlemsansvarig: Ronnie G Lundin (stol 3)
Webbansvarig/Sociala medier: Barbara Kjellström (stol 25)

Valberedning
Annika Wohlström, ledamot (stol 7)

Mer om oss hittar ni här:
Fåröakademiens stolar och dess innehavare