Fåröakademien är en sammanslutning av svenska författare som vill främja inte bara den svenska litteraturen utan också dess tillkomst genom att verka för utveckling av den kreativa skrivprocessen och de möjligheter som möten mellan författare utgör. Fåröakademien består av 34 ledamöter från hela landet men har sitt säte på Fårö, Gotland, där också en årlig sammankomst genomförs. Följ oss gärna på Facebook där regelbundna uppdateringar publiceras från våra olika aktiviteter.


Fåröakademiens styrelse 2019
Susanna Ekström, ordförande (stol 19)
Cecilia Hedberg, kassör (stol 16)
Vanessa Leontina Allerth, sekreterare (stol 17)
R.W. Dalén, ledamot och eventmästare (stol 22)
Catrine Tollström, ledamot (stol 8)

Mer om oss hittar ni här: Fåröakademiens stolar och dess innehavare