Fåröakademien är en sammanslutning av svenska författare som vill främja inte bara den svenska litteraturen utan också dess tillkomst genom att verka för utveckling av den kreativa skrivprocessen och de möjligheter som möten mellan författare utgör. Fåröakademien består av 34 ledamöter från hela landet men har sitt säte på Fårö, Gotland, där också en årlig sammankomst genomförs. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där regelbundna uppdateringar publiceras från våra olika aktiviteter.


Fåröakademiens styrelse 2021
Susanna Ekström, ordförande (stol 19)
Annika Dahlbom, kassör (stol 32)
Jessica Andersson, sekreterare (stol 23)
Agneta Arnesson Westerdahl, ledamot (stol 27)
Annika Wohlström, ledamot (stol 7)
Catrine Tollström, ledamot (stol 8)
Britta Ivarsson Possnert, ledamot

Mer om oss hittar ni här: Fåröakademiens stolar och dess innehavare

Medlemsansvarig: Ronnie G Lundin (Stol 3)
Webbansvarig: Barbara Kjellström (stol 25)
Instagram: Eva Jansson (stol 11)