Susanna Ekström, ordförande (stol 19)

Barbara Kjellström, kassör (stol 24)

R.W. Dalén, sekreterare (stol 22)

Jessica Andersson, ledamot och eventmästare (stol 23)

Malin Lundskog, ledamot och webbmästare (stol 2)

Mer om oss hittar ni här: Fåröakademiens stolar och dess innehavare