Fåröakademien är en sammanslutning av svenska författare som vill främja inte bara den svenska litteraturen utan också dess tillkomst genom att verka för utveckling av den kreativa skrivprocessen och de möjligheter som möten mellan författare utgör.

Fåröakademien består av 34 permanenta ledamöter från hela landet men har sitt säte på Fårö, Gotland, där också en årlig sammankomst genomförs.