Föreningen kan kontaktas via styrelsen:

Susanna Ekström, ordförande (stol 19)

Barbara Kjellström, kassör (stol 26)

R.W. Dalén, sekreterare (stol 22)

Malin Lundskog, ledamot och webbmästare (stol 2)

Jessica Andersson, ledamot och eventmästare (stol 23)