Fåröakademien är en sammanslutning av svenska författare som verkar för svensk litteratur och författarskapets kreativa skrivprocess – vi hyllar tillkomsten av ny litteratur och de mötesplatser mellan författare som uppstår i dess svallvågor.

Fåröakademien består av 38 ledamöter från hela landet med hjärtat och sätet på Fårö. Vi uppmanar alla intresserade att följa oss på Facebook där regelbundna uppdateringar kan publiceras från våra olika aktiviteter.